Επανορίζοντας το Ψυχοκοινωνικό

Κείμενα κριτικής κοινωνικής ψυχολογίαςΕν είδει εισαγωγής: Μανόλης Δαφέρμος και Αθανάσιος Μαρβάκης: Κριτικές στην ψυχολογία – κριτική ψυχολογία


Κεφάλαιο 1: Ian Parker: Κριτική ψυχολογία: τι είναι και τι δεν είναι 


Κεφάλαιο 2: Ian Burkitt: Υποκειμενικότητα, εαυτός και καθημερινή ζωή στον σύγχρονο καπιταλισμό 
Κεφάλαιο 4: Erica Burman: Το φύλο στην αναπτυξιακή ψυχολογία: προς μια πολιτική οικονομία της ψυχολογικής «προόδου» 


Κεφάλαιο 5: Stijn Vanheule: Η διάγνωση στο πεδίο της ψυχοθεραπείας: προς μια εναλλακτική λύση στο DSM-5.x 


Κεφάλαιο 6: Δημήτρης Παπαδόπουλος: Το φαντασιακό της πλαστικότητας: νευρική εν-σωμάτωση, επιγενετική και οικομορφές 


Κεφάλαιο 7: Sara Ahmed: Πολυπολιτισμικότητα και η υπόσχεση της ευτυχίας 


Κεφάλαιο 8: Michael Billig: Χιούμορ και ντροπή: τα όρια των θεωριών του ‘καλού παιδιού’ για την κοινωνική ζωή 
Κεφάλαιο 10: Ian Parker: Ανάλυση λόγου: διαστάσεις της κριτικής στην ψυχολογία 


Εν είδει επιλόγου: Μιχάλης Μεντίνης: Επανορίζοντας το ψυχοκοινωνικό: τέσσερεις θέσεις για μια κριτική και κοινωνική ψυχολογία