Ομάδα Δια-ΤάραξηAMBER ALERT : Αγνοείται η κοινωνική διάσταση της Ψυχολογίας.
Μπορείτε να βοηθήσετε;

    Η Ψυχολογία είναι μια επιστήμη που αναπόφευκτα είναι συνδεδεμένη με την κοινωνία, ωστόσο στην κυρίαρχη ψυχολογία η κοινωνία φαίνεται να παίζει το ρόλο του κομπάρσου. Η κρίση, η φτώχεια, η ανισότητα και άλλα φλέγοντα κοινωνικο-πολιτικά ζητήματα παραβλέπονται. Λογικό, αφού η ατομοκεντρική νοοτροπία την εξουσιάζει. Οι περισσότεροι ψυχολόγοι υπηρετούν τη λογική της παθολογικοποίησης, της ταμπελοποίησης και της προσαρμογής, ενοχοποιώντας θεμιτά ή αθέμιτα το άτομο. Η κατάσταση αυτή εξυπηρετεί το καπιταλιστικό σύστημα δεδομένου ότι η λύση εστιάζεται σε ατομικό και ποτέ σε συλλογικό επίπεδο. Το άτομο καθορίζει τη ζωή του, είναι η πηγή και ταυτόχρονα η λύση των προβλημάτων του. Ακόμα και οι έρευνες διεξάγονται προκειμένου να χωρέσουν στο γρανάζι της αγοράς.

   Η τάση αυτή παρατηρείται έντονα και στο τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Το κατ’ όνομα και μόνο πολύπλευρο πρόγραμμα σπουδών, επιβάλλει στον φοιτητή το κυρίαρχο μοντέλο έρευνας: την Ποσοτική Μεθοδολογία. Σε αντίθεση η Ποιοτική Μεθοδολογία ακούγεται μόνο από «σπόντα». Σύμφωνα, όμως, με τη δική μας θεώρηση το άτομο καθορίζεται από το ιστορικό, κοινωνικό, πολιτικό και πολιτισμικό του πλαίσιο. Παραταύτα, στην Ποσοτική Έρευνα και στην κυρίαρχη ψυχολογία γενικότερα τα παραπάνω αντιμετωπίζονται ως παράγοντες που απλώς επηρεάζουν την πορεία του ατόμου. 

   Αλλά κάπου εδώ ήρθε η ώρα να συστηθούμε. Είμαστε η Ομάδα Δια-Τάραξη, μία αυτόνομη ομάδα του Δικτύου Κριτικής Ψυχολογίας, ή για να μιλήσουμε με στατιστικούς όρους, μία ακραία τιμή στην τυπική κατανομή. Το όνομα μας αντιτάσσεται στη πιο διαδεδομένη ιδέα της κυρίαρχης ψυχολογίας, την διαταραχή και παράλληλα προοικονομεί την ταραχή που πρέπει να προκληθεί στον κλάδο αυτό. Οι δράσεις μας προς το παρόν αφορούν την δημιουργία ενός ντοκιμαντέρ για τα κέντρα κράτησης μεταναστών και την επιχείρηση Ξένιος Δίας με συνεντεύξεις ατόμων που σχετίζονται με το συγκεκριμένο ζήτημα, καθώς και την Ανάλυση Λόγου σε βίντεο της Χρυσής Αυγής με σκοπό την παραγωγή ενός κειμένου πάνω σε αυτό. 

   Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα χώρο συζήτησης και δράσης για όσους δεν είναι ικανοποιημένοι από την παρούσα κατάσταση στην Ψυχολογία και ενδιαφέρονται για μια περισσότερο Κοινωνική Ψυχολογία προσδιορισμένη στις επιταγές του παρόντος.Νέα μέλη και ιδέες είναι ευπρόσδεκτα…