12.10.13

Ο παιδαγωγικός έρωτας

Μια εξαιρετικά επίκαιρη προσέγγιση του Κορνήλιου Καστοριάδη στο πρόβλημα της εκπαίδευσης.