1.2.13

Ο καταναλωτικός ατομικισμός στη διαφήμισηΣλόγκαν, λογοπαίγνια, πολύχρωμες εικόνες και εκκεντρικά concepts, οτιδήποτε μπορεί να τραβήξει την προσοχή του κοινού, χρησιμοποιείται στα διαφημιστικά μηνύματα. Η μεγάλη ανάπτυξη και καθιέρωση τους ξεκινά με τον Φορντισμό (Fordism), στις αρχές του 20ου αιώνα, την περίοδο κατά την οποία η κατανάλωση αρχίζει να μετατρέπεται σε καταναλωτισμό με ηδονικό χαρακτήρα, ως συνέπεια της απόλυτης κυριαρχίας του καπιταλιστικού συστήματος. Το κύμα των διαφημίσεων ήταν απόρροια της ανάγκης για αύξηση της κατανάλωσης παράλληλα με την ανάπτυξη της παραγωγής. Ο καταναλωτισμός βασίστηκε στην κατασκευή νέων, τεχνητών αναγκών, που τα διαφημιστικά μηνύματα ανέλαβαν να προάγουν…
                                                                                       Καλησπεράτη Μαρία
Συνέχεια στην έντυπη έκδοση του Radicalμα.