1.2.13

Η αποκλεισμένη αναπηρία και η ανάγκη για συλλογικότηταΥπάρχουν συγκεκριμένα μοντέλα ύπαρξης για τους ανθρώπους ώστε αυτοί να προσαρμόζονται ευκολότερα στην κοινωνία. Ένα από αυτά είναι η φυσιολογικότητα - η οποία υπάρχει πάντα - και μία από τις αποκλίσεις της, η κινητική αναπηρία. Αυτές οι έννοιες, οι οποίες έχουν ξεχωριστά χαρακτηριστικά, δημιουργούν ένα δίπολο. Η φυσιολογικότητα από τη μια μεριά  διεκδικεί το χαρακτηριστικό της ομοιομορφίας. Και αν η ομοιομορφία που επικρατεί ονομάζεται τελικά φυσιολογικότητα, πρέπει να υπάρχει και το αντίθετό της, η αναπηρία στην προκειμένη περίπτωση, που δεν έχει όσα έχει αυτή: δεν είναι όμορφη, δε γυαλίζει, και γι' αυτό δεν απολαμβάνει, μα στερείται. Μπαίνει στην άκρη, γιατί η φυσιολογικότητα καταλαμβάνει το κέντρο, και μέσω της περιθωριοποίησής της δημιουργείται η υποκειμενικότητά της…
                                                                                          Σωτηρία Σφέτκου
Συνέχεια στην έντυπη έκδοση του Radicalμα.