1.2.13

Η γυναικεία ταυτότητα στην (παρα)μυθική πραγματικότηταΤα παραμύθια δεν αποτελούν απλά και μόνο επινοημένες ιστορίες και φαντασιακές αφηγήσεις. Αντίθετα, είναι ιστορίες που συμβάλλουν αποφασιστικά στην κοινωνικοποίηση των ανθρώπων καθώς και στην κατασκευή της αντίληψης του εαυτού τους, αντανακλώντας ενσωματωμένα πολιτισμικά πρότυπα και χαρακτηριστικά. Εδώ θα μιλήσουμε για την κατασκευή της έμφυλης διάστασης και για την ενίσχυση των στερεοτύπων που επικρατούν σχετικά με το γυναικείο φύλο μέσω των μονολιθικών και επαναλαμβανόμενων παραμυθικών μοτίβων…
                                                                                         Χρυσαυγή Τσώλα
Συνέχεια στην έντυπη έκδοση του Radicalμα.