1.2.13

Ο έλληνας και ο ευρωπαίος “Εαυτός” στο φόντο της παγκόσμιας κρίσηςΣτο πρώτο τεύχος του radicalμα και στο πλαίσιο μιας κοινωνιοψυχολογικής πραγμάτευσης ορισμένων θεμάτων που αφορούν το φαγητό και τη μαγειρική, τέθηκε το ζήτημα της σύγκρισης/αντιπαράθεσης ανάμεσα στον οικογενειακά/συλλογικά προσδιορισμένο έλληνα/ανατολίτη “Εαυτό” και τον ανεξάρτητο, ατομοκεντρικό ευρωπαίο/δυτικό “Εαυτό”. Το ζήτημα παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον - ειδικά στη σημερινή συγκυρία  όπου αμφότεροι οι “Εαυτοί” (με προεξάρχοντα τον έλληνα), μαζί με τις κοινωνικές δομές που τους παράγουν και τους συντηρούν, βρίσκονται σε κατάσταση κρίσης και αποσύνθεσης- καθώς συναρθρώνει πολλές και διαφορετικές διαστάσεις και πτυχές, ψυχολογικές, πολιτισμικές και ασφαλώς πολιτικές…
                                                                                        Αλέξης Ματσάγγος
Συνέχεια στην έντυπη έκδοση του Radicalμα.