1.2.13

Ο Habermas δεν μένει πια εδώ ή η εφηβική κατάσταση στις πόλεις του «Ξένιου Διός»Ανάμεσα στα πολλά άλλα που έχουν προκύψει τα τελευταία δυόμισι χρόνια έχει (επαν)έλθει με ιδιαίτερη ένταση το ζήτημα του Κέντρου της Αθήνας, υπό το γκρίζο μάλιστα φως της φασιστικής φωταψίας. Με το κείμενο αυτό επιχειρούμε μια πρόχειρη και προκατειλημμένη ανατομία του γειωμένου χωρικά μικρο-φασισμού, όπως αυτός εκδηλώνεται με διάφορες αφορμές και σε διάφορες συγκυρίες. Επιχειρούμε μια ψυχογραφία χωρίς ψυχολογικά εργαλεία, προσπαθώντας να αναδείξουμε τις δυσκολίες που η πρόσφατη άνοδος του φασισμού ενέχει τόσο ως προς την κατανόησή της όσο και ως προς την αντιμετώπισή της…
                                                                                  Δημήτρης Παρσάνογλου
Συνέχεια στην έντυπη έκδοση του Radicalμα.