1.2.13

Με ποιο τρόπο οι ψυχολόγοι υπονομεύουν τα δημοκρατικά κινήματαΑπό τη δεκαετία του 1980 και μετά, ως απόφοιτος κλινικής ψυχολογίας, είχα αντιληφθεί, ότι το επάγγελμα της ψυχολογίας είχε ολοένα και περισσότερο να κάνει με την εξυπηρέτηση των αναγκών της “δομής εξουσίας” με σκοπό να διατηρήσει το status quo, ώστε να κατοχυρωθούν κοινωνική θέση, prestige και άλλου είδους ανταμοιβές για τους ψυχολόγους...
                                                                                               Bruce E. Levine
Συνέχεια στην έντυπη έκδοση του Radicalμα.