8.7.13

ΕΠΑΝΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ:
Κείμενα κριτικής κοινωνικής ψυχολογίας

 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Πρόλογος: Δίκτυο Κριτικής Ψυχολογίας: Τι ψυχολογία έχουμε και τι ψυχολογία θέλουμε

Εν είδει εισαγωγής: Μανόλης Δαφέρμος και Αθανάσιος Μαρβάκης: Κριτικές στην ψυχολογία – κριτική ψυχολογία

Κεφάλαιο 1: Ian Parker: Κριτική ψυχολογία: τι είναι και τι δεν είναι 

Κεφάλαιο 2: Ian Burkitt: Υποκειμενικότητα, εαυτός και καθημερινή ζωή στον σύγχρονο καπιταλισμό 

Κεφάλαιο 3: Jan de Vos: Ψυχολογία και ψυχολογιοποίηση: μια κριτική των πειραμάτων του Milgram και του Zimbardo 

Κεφάλαιο 4: Erica Burman: Το φύλο στην αναπτυξιακή ψυχολογία: προς μια πολιτική οικονομία της ψυχολογικής «προόδου» 

Κεφάλαιο 5: Stijn Vanheule: Η διάγνωση στο πεδίο της ψυχοθεραπείας: προς μια εναλλακτική λύση στο DSM-5.x 

Κεφάλαιο 6: Δημήτρης Παπαδόπουλος: Το φαντασιακό της πλαστικότητας: νευρική εν-σωμάτωση, επιγενετική και οικομορφές 

Κεφάλαιο 7: Sara Ahmed: Πολυπολιτισμικότητα και η υπόσχεση της ευτυχίας 

Κεφάλαιο 8: Michael Billig: Χιούμορ και ντροπή: τα όρια των θεωριών του ‘καλού παιδιού’ για την κοινωνική ζωή 

Κεφάλαιο 9: Eva Illouz: Ο έρωτας πηγή δυστυχίας: ειρωνεία, λογική, ειδύλλιο 

Κεφάλαιο 10: Ian Parker: Ανάλυση λόγου: διαστάσεις της κριτικής στην ψυχολογία 

Εν είδει επιλόγου: Μιχάλης Μεντίνης: Επανορίζοντας το ψυχοκοινωνικό: τέσσερεις θέσεις για μια κριτική και κοινωνική ψυχολογία


* Πατώντας στην εικόνα μπορείτε να διαβάσετε τον πρόλογο του βιβλίου.