30.7.13

“Τεκμήρια προσφυγικότητας”: Προς μια απεριόριστη σωματικότητα


Αν και η υλοποιημένη ή επαπειλούμενη βία που εξαναγκάζει ένα άτομο να αφήσει τον τόπο του, η απειλή της ζωής ή της ελευθερίας του μπορούν να εντοπιστούν στην αγριότητα της καπιταλιστικής ανάπτυξης και των νεο-αποικιακών καθεστώτων, το Δίκαιο δεν αναγνωρίζει κανένα καθεστώς προστασίας από αυτή την φυσικοποιημένη βία. Το αντίθετο μάλιστα. Στις γενικευτικές, απo-ιστορικοποιημένες προσεγγίσεις του μεταναστευτικού φαινομένου οικοδομούνται διαχωρισμοί και απλοποιημένες αναπαραστάσεις των μεταναστών που προωθούν και αναπαράγουν την υποτίμηση και την απαξίωσή τους στις χώρες που τους “υποδέχονται”. Δε θα επιχειρήσω να επεκταθώ στη διερεύνηση αυτών των προβληματικών διαχωρισμών των μεταναστών στο παρόν άρθρο. Αυτό που θα αποπειραθώ είναι μια ανάγνωση των αναπαραστάσεων και των τρόπων που κυρίαρχα προσεγγίζονται οι πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο…

Βάγια Καλτσή

Η συνέχεια στην έντυπη έκδοση του Radicalμα.