30.7.13

Βιβλιοπαρουσίαση: Για τον επανορισμό του ψυχοκοινωνικού
Το βιβλίο «Επανορίζοντας το ψυχοκοινωνικό: Κείμενα κριτικής ψυχολογίας» είναι ένα εγχείρημα ανάδειξης και επαναπροσέγγισης του  ψυχοκοινωνικού. Μια απόπειρα επανατοποθέτησης του ατόμου στον κοινωνικό χρονοτόπο, όπου παράγεται αλλά και παράγει, μια προσπάθεια αλλαγής του μεθοδολογικού ατομισμού της κυρίαρχης ψυχολογίας, η οποία υιοθετεί μια ουσιοκρατική αντίληψη. Το τελευταίο είναι απόρροια, αφενός της αποκοπής της από το υπόλοιπο φάσμα των επιστημών, όπως την κοινωνιολογία, την πολιτική οικονομία και τη γλωσσολογία, αφετέρου της κατασκευής ψυχο-νομοτελειών για τη χειραγώγηση και προσαρμογή των ανθρώπων, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία του συστήματος.
Τα κείμενα του παρόντος βιβλίου, που παρουσιάζονται για πρώτη φορά στην ελληνική γλώσσα, είναι πολιτικά με την ευρεία έννοια του όρου. Η έννοια του πολιτικού, δηλαδή, δεν νοείται ως μία ψήφος, αλλά προσπαθεί να συνδέσει την ψυχολογία με τις ευρύτερες πολιτικές διαδικασίες και κοινωνικές συνθήκες. Η πολιτική επιλογή των ψυχολόγων, λοιπόν, είναι αναπόφευκτη, όσο και αν δεν αναγνωρίζεται από την κυρίαρχη ψυχολογία, γιατί είναι πολιτική επιλογή να χειραγωγείς και να παθολογικοποιείς  αυτούς που διεκδικούν τα δημοκρατικά τους δικαιώματα αντί να εμπλέκεσαι στα κοινωνικά κινήματα, δρώντας χειραφετητικά…
Δήμητρα  Μουρίκη, Φαίη Κολοκυθά

Η συνέχεια στην έντυπη έκδοση του Radicalμα.