30.7.13

Βιώνοντας την “κινητική αναπηρία”Την προηγούμενη φορά εξετάσαμε το ρόλο της αναπηρίας σε θεωρητικό επίπεδο, θεωρώντας την αποκλεισμένη από την κανονικότητα, η οποία κυριαρχεί και ορίζει τη φυσιολογικότητα. Τώρα θα αναφερθούμε στο ερευνητικό μέρος της μελέτης μας, εξετάζοντας τη συμπεριφορά και τους λόγους των “κινητικά αναπήρων” του συλλόγου Σ.Κ.Α.ΣΕ. (Σύλλογος Κινητικά Αναπήρων νομού Σερρών) βάσει μίας ερευνητικής μεθόδου, των ομάδων εστίασης (focus group) ως μέρος της συμμετοχικής έρευνας δράσης (participatory action research)…
Σωτηρία Σφέτκου

Η συνέχεια στην έντυπη έκδοση του Radicalμα.